top of page

Om mig

Jag heter Anton Eriksson, jag är 21 år gammal och är uppväxt i Stöde. Sedan Oktober 2021 jobbar jag för välgörenhetsorganisationen Mercyships. Vårt uppdrag är att med Jesus som förebild sprida hopp och helande till världen fattigaste nationer. Vi gör detta genom att via våra sjukhusfartyg ge gratis världsklassig sjukvård och i samarbete med lokala sjukvårdsmyndigheter bygger vi upp infrastrukturen för den lokala sjukvården.

Min roll är General Supply Assistant. Det innebär att jag tillsammans med mina kollegor ansvarar för att vi får in allt vi behöver för att kunna utföra vårat uppdrag. Vi tar emot leveranser från lokala bönder, vi tar emot containrar och inom skeppet levererar vi allt de olika avdelningarna beställer. 

Syftet med denna blogg är att ge en bättre inblick till min familj, kyrka och vänner hemma i Sverige vad jag sysslar med som volontär.

bottom of page